Košický samosprávny kraj každoročne oceňuje jednotlivcov aj kolektívy, ktoré sa pričinili o prezentáciu a rozvoj Kraja doma aj za hranicami. Vyhlásenie verejných ocenení za rok 2023 si môžete v priamom prenose pozrieť na našej web stránke 23. 04. 2024 od 18.00 hod.

arrow-img-animation

Kontakt

Košický samosprávny kraj
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Oddelenie organizačné,
protokolu a zahraničných vzťahov
PhDr. Anna Heribanová
anna.heribanova@vucke.sk
055 7268 200