arrow-img-animation

Kontakt

Košický samosprávny kraj
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Oddelenie organizačné,
protokolu a zahraničných vzťahov
PhDr. Anna Heribanová
anna.heribanova@vucke.sk
055 7268 200