Logo Košického samosprávneho kraja
close
Ústav lekárskej a klinickej biochémie

UPJŠ

youtube.svg
2022
odznak.svg

Cena Košického samosprávneho kraja

Kolektív tohto ústavu pod vedením prednostky prof. Ing. Márie Marekovej, CSc., vyniká vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Je špičkovým a uznávaným pracoviskom, ktoré dlhodobo dosahuje výborné výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Tvorivosť a nápaditosť súdržného tímu sa odráža v publikovaní originálnych výsledkov v prestížnych zahraničných časopisoch, ako aj v oceneniach, ktoré zamestnanci získali doma i v zahraničí. Vďaka prístrojovému vybaveniu, angažovaniu sa pracovníkov a spolupodieľaniu sa na významných vedecko-výskumných projektoch držia krok s inováciami, čím reprezentujú nielen Lekársku fakultu UPJŠ v oblasti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, ale aj celý Košický kraj.

close
Ústav lekárskej a klinickej biochémie

UPJŠ

youtube.svg 2022
odznak.svg

Cena Košického samosprávneho kraja

Kolektív tohto ústavu pod vedením prednostky prof. Ing. Márie Marekovej, CSc., vyniká vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Je špičkovým a uznávaným pracoviskom, ktoré dlhodobo dosahuje výborné výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Tvorivosť a nápaditosť súdržného tímu sa odráža v publikovaní originálnych výsledkov v prestížnych zahraničných časopisoch, ako aj v oceneniach, ktoré zamestnanci získali doma i v zahraničí. Vďaka prístrojovému vybaveniu, angažovaniu sa pracovníkov a spolupodieľaniu sa na významných vedecko-výskumných projektoch držia krok s inováciami, čím reprezentujú nielen Lekársku fakultu UPJŠ v oblasti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, ale aj celý Košický kraj.