Logo Košického samosprávneho kraja
close
Jaroslav

Majerník

vynikajúci odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva

youtube.svg
2022
odznak.svg

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Pôsobí ako docent a prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny na UPJŠ v Košiciach. Svojou prácou reprezentuje symbiózu techniky a medicínskych vied. Aj vďaka jeho prínosu a zanieteniu sa staršie, ale aj nové generácie lekárov zoznamujú a adaptujú do moderného prostredia medicíny, ktoré je stále viac a viac prepojené s informačnými technológiami. Profesionálne a výskumné oblasti záujmu Jaroslava Majerníka sú orientované na biomedicínske inžinierstvo, medicínsku informatiku a elektronickú podporu vzdelávania. Medzi jeho odborné a výskumné záujmy patrí medicínska informatika, multimédiá, digitálne spracovanie obrazu a analýza pohybu. Je autorom a spoluautorom 11 kníh a viac ako 250 výskumných prác, ktoré boli citované viac ako 230-krát. Podieľal sa na 43 výskumných projektoch vrátane 15 medzinárodných grantov a grantov EÚ v oblasti vzdelávania, biomechaniky a informatiky. V súčasnosti pôsobí ako docent a prednosta Ústavu lekárskej informatiky na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

close
Jaroslav

Majerník

vynikajúci odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva

youtube.svg 2022
odznak.svg

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Pôsobí ako docent a prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny na UPJŠ v Košiciach. Svojou prácou reprezentuje symbiózu techniky a medicínskych vied. Aj vďaka jeho prínosu a zanieteniu sa staršie, ale aj nové generácie lekárov zoznamujú a adaptujú do moderného prostredia medicíny, ktoré je stále viac a viac prepojené s informačnými technológiami. Profesionálne a výskumné oblasti záujmu Jaroslava Majerníka sú orientované na biomedicínske inžinierstvo, medicínsku informatiku a elektronickú podporu vzdelávania. Medzi jeho odborné a výskumné záujmy patrí medicínska informatika, multimédiá, digitálne spracovanie obrazu a analýza pohybu. Je autorom a spoluautorom 11 kníh a viac ako 250 výskumných prác, ktoré boli citované viac ako 230-krát. Podieľal sa na 43 výskumných projektoch vrátane 15 medzinárodných grantov a grantov EÚ v oblasti vzdelávania, biomechaniky a informatiky. V súčasnosti pôsobí ako docent a prednosta Ústavu lekárskej informatiky na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.